آیت الله العظمی محسنی
آیت الله العظمی محسنی

گزیده سخن معلم افغانستان: دست به دست هم داده و زندگی نوینی را بر اساس وحدت و اخوت اسلامی آغاز نماییم

اندازه فونت :
2020-08-02

گزیده سخن معلم افغانستان: دست به دست هم داده و زندگی نوینی را بر اساس وحدت و اخوت اسلامی آغاز نماییم