آیت الله العظمی محسنی
آیت الله العظمی محسنی

حل سوال دینی

اندازه فونت :
2020-12-21

بخش تحقیقات حوزه خدیجه الکبری(س) بعد از رحلت آکادمیسین کشور حضرت آیت الله محسنی(ره) در راستای صیانت و بسط میراث معنوی ایشان به طرح بزرگ تجدید چاپ تالیفات معظم له اقدام نمود. کتاب های متافیزیک از نظر رئالیسم، حل 66 سوال دینی، نظریات، جوانان و دوره ی جوانی ، خود را بسازیم و... تا کنون به چاپ رسیده و در اختیار جوانان متدین و علم دوست کشور قرار گرفته است.