آیت الله العظمی محسنی
آیت الله العظمی محسنی

برگی از خاطرات تصویب قانون احوال شخصیه

اندازه فونت :
2021-01-09

حضرت آیت الله العظمی محسنی (قدس سره الشریف): 


در اثناى كار تدوين مواد قانون اساسى به سفارشِ من، شيعيان افغانى از مناطق مختلف افغانستان و از شهرهاى مختلف ايران (كه مهاجرين شيعه آن جا اقامت داشتند) اكثرا در تكه‏ هاى چند مترى و گاهى در كاغذهاى طويل از محترم "حامد كرزى" رئيس كشور و "اخضر ابراهيمى" نماينده سرمنشى سازمان ملل متحد و از پوهاند "شهرانى" رئيس كميسيون خواستار به رسميت شناختن مذهب جعفرى در قانون اساسى شدند و چندين هزار امضا جمع‏ آورى شد و طومارهاى تكه‏ اى آن قدر زياد گرديد كه حمل آن ها توسط يك نفر غير ميسر شد.


نمونه‏ هايى از اين طومارهاى تكه‏ اى را به رئيس محترم دولت و اخضر ابراهيمى و محترم شهرانى نشان دادم، بلكه دوتاى از آن ها را به دو نفر اخير الذكر دادم.


در دوران انعقاد جلسات لويه جرگه تصويب قانون اساسى اين طومارها در بين موتر من بود كه هر روز در آن جا مي­ رفتم تا اگر روزى موضوع رسميت مذهب جعفرى در جلسات عمومى مطرح شود، فورا آن طومارها را بياورند و به نمايندگان لويه جرگه و گزارش گران داخلى و خارجى نشان بدهند كه اين موضوع خواست همه­ ی شيعيان افغانى مي­ باشد، ولى جريان كار تصويب قانون اساسى به نحوى پيش رفت كه‏ احتياجى به ارائه­ ی اين طومارها پيدا نشد و رسميت فقه شيعه به اتفاق آرا تصويب گرديد.
برگرفته از کتاب "تصويب قانون اساسی در لويه جرگه"