آیت الله العظمی محسنی
آیت الله العظمی محسنی

نشست علمی روش های تفسیری معصومین(ع)

اندازه فونت :
2020-12-21

نشست علمی روش های تفسیری معصومین (ع) از طرف مدرسه علمیه خدیجه الکبری(س) با حضور داکتر سید داوود علوی برگزار گردید. آقای علوی با استدلال به حدیث پیامبر(ص) که چنین نقل شده است: هیچ فردی به علم من آگاهی ندارد جز علی(ع) و من تمام علوم خود را در اختیار او قرار داده ام. 

نقش علوم ائمه(ع) را در تفسیر قرآن و وحی الهی بیان کردند. اهل بیت(ع) که خود مفسیر واقعی قرآن هستند، از میان اقسام روشهای تفسیر(تفسیر به رای، تفسیر شهودی، تفسیر ماثور، تفسیر رمزی، تفسیر اجتهادی و عقلی، تفسیر قرآن به قرآن) تفسیر عقلی و اجتهادی، تفسیر ماثور و تفسیر قرآن به قرآن را تایید میکنند.