آیت الله العظمی محسنی
آیت الله العظمی محسنی

چهارمین ویژه نامه "آیت نیک"

اندازه فونت :
2024-04-16

یادنامه ی «آیتِ نیک» ویژه نامه ی چهارمین سالگرد ارتحال ملکوتی آکادمیسین کشور حضرت آیت الله العظمی محسنی(قدس سره الشریف)


💠 صاحب امتیاز: حوزه ی علمیه‌ی ام المومنین خدیجه کبری(س)؛

💠 ناشر: پژوهشکده ی «آیتِ نیک»؛

💠 مدیر مسئول: داکتر سعیده محسنی؛

💠 سردبیر: حجّت الاسلام و المسلمین سیّد یعقوب عارفی؛

💠 ویراستاران محتوایی: حجّت الاسلام محمدعلی شریفی؛ حجّت الاسلام علی مطهری؛ حجّت الاسلام سیّدعلی اخلاقی؛ حجّت الاسلام سیّد نورآقا حسنی.

💠 ویراستار فنی: مریم فروغ

🔽🔽🔽 در این شماره می خوانید:

۱. وسعتِ استناد به مذاق شرع در روش استنباطی آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام جوادی غزنوی؛

۲. مقایسه و اولویت بندی ابعاد و معیارهای عدالت اقتصادی از دیدگاه آیت الله محسنی(ره)- داکتر سیّد برات علی نقوی؛

۳.  بررسی جایگاه رسانه در تکامل اجتماعی از دیدگاه آیت الله محسنی(ره)- داکترمحمود صادقی؛

۴.  بررسی اعتبار تفسیر مرحوم قمی با تاکید بر دیدگاه آیت الله محسنی(ره) - حجت الاسلام محمدعلی شریفی؛

۵. صیانت از سلامت انسان در آثار مکتوب آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام سیّدیعقوب عارفی؛

۶. بررسی حکم پذیرش ولایت سلطان جائر با تاکید بر دیدگاه آیت الله محسنی(ره) - حجت الاسلام محمدعلی فهیمی؛

۷. حکم پیوند اعضای بدن از منظر آیت الله محسنی(ره) و آیت الله فیاض(دامت برکاته)- حجت الاسلام غلام رسول ناطقی؛

۸. بررسی ساختاری «افق اعلی» اثر تفسیری آیت‌الله محسنی(ره)- حجت الاسلام سیّدلطف‌الله جلالی؛

۹. تبیین نقش علم رجال از منظر آیت الله خویی و آیت الله محسنی (رحمهما الله تعالی)- حجت الاسلام علی مطهری؛

۱۰. بررسی توثیق عام علی بن ابراهیم قمی(ره) با تاکید بر دیدگاه آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام سیّداسحاق مرتضوی؛

۱۱. آسیب‌شناسی برنامه‌ی آموزشی حوزه‌ی علمیه از منظر آیت الله محسنی- حجت الاسلام جوادی غزنوی؛

۱۲. مستدل و مستندبودن حکم قاضی در دیدگاه آیت الله العظمی محسنی(ره)-  حجت الاسلام محمدنسیم حسن‌زاده؛

۱۳. زهد و دنیاگرایی در دیدگاه آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام سیّدمحمد نقوی؛

۱۴. رابطه ی روح و بدن در دیدگاه آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام سلمان احمدی؛

۱۵. جایگاه دموکراسی در اندیشه ی آیت‌الله محسنی(ره)- لیاقت راسخ؛

۱۶. جایگاه امام علی(ع) با تکیه بر احادیث اهل سنت در آثار کلامی آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام عبدالله علوی؛

۱۷. احکام تعزیر با تاکید بر دیدگاه آیت الله محسنی(ره) - حجت الاسلام محمدامین علی‌زاده؛

۱۸. چالش‌ها و راهکارهای تبلیغ اسلامی در افغانستان از دیدگاه حضرت آیت الله محسنی(ره)-  حجت الاسلام دانش موثر؛     

۱۹. بنیادهای پیشرفت افغانستان از دیدگاه آیت‌الله‌ محسنی(ره)- حجت الاسلام رحمت الله علوی؛

۲۰. مصادیق اعجاز علمی قرآن در دیدگاه حضرت آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام محمدعیسی فیاض زاده؛

۲۱. بررسی تطبیقی حکمت خداوند با تاکید بر دیدگاه حضرت آیت الله محسنی(ره) - حجت الاسلام محمدجمعه حسنی؛

 ۲۲. عوامل دین‌گریزی جوانان و راه‌های مقابله با آن با تأکید بر آرای آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام سیّدطالب ذکی؛ 

۲۳. الگوی تبلیغی آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام محمدتقی احسانی؛

۲۴. شخصیت امام علی(ع) از نگاه آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام سیّدمحمد عیسی سجادی؛ 

 ۲۵. نقش فرهنگ اسلامی و صنعت غربی در سعادت انسان از دیدگاه آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام غلام حسین محمدی؛

۲۶. مقایسه ی نظام های اقتصادی از منظر آیت الله محسنی(ره)- حجت الاسلام محمدلایق حجّتی.

۲۷.‌ ترکیب، تعویض و تصحیح سندی در اندیشه ی رجالی آیت الله خویی و آیت الله محسنی (رحمهما الله)- داکتر سعیده محسنی

دانلود