آیت الله العظمی محسنی
آیت الله العظمی محسنی

مراسم دعا و ادای احترام و گذاشتن اکلیل گل بر مزار آیت الله محسنی(ره) توسط اقشار مختلف مردمی اعم از شخصیت های سیاسی، نظامی و عموم مردم مسلمان افغانستان

اندازه فونت :
2020-08-04

مراسم دعا و ادای احترام و گذاشتن اکلیل گل بر مزار آیت الله محسنی(ره) توسط اقشار مختلف مردمی اعم از شخصیت های سیاسی، نظامی و عموم مردم مسلمان افغانستان