آیت الله العظمی محسنی
آیت الله العظمی محسنی

بخشی از کتاب سرنوشت قانون احوال شخصیه شیعه

اندازه فونت :
2021-01-07

شرح حکایتِ طرح، تدوين و تصويب قانون احوال شخصيه ي شيعه در افغانستان توسط آکادمیسین کشور حضرت آیت الله العظمی محسنی (قدس سره الشریف). 


حضرت آیت الله العظمی محسنی (قدس سره الشریف): 
قانون احوال شخصيه ی شيعه كه به اساس ماده ی «يكصد و سى و يكم» قانون اساسى، مصوبه لوى جرگه سال ۱۳۸۲، توسط جمعى از اهل علم افغانى زير نظر اينجانب تدوين گرديده بود، به وزارت عدليه تسليم داده شد و پس از غور و بررسى در رياست انسجام آن وزارت و فرستادن آن به ستره محكمه و چند نهاد ديگر دولتى و حتى شوراى علماى سرتاسرى كه يك نهاد غير رسمى بود و سپس با تأييد اين نهادها و با تأييد كابينه ی دولت، به ولسى جرگه جهت تصويب فرستاده شد.
بر گرفته از کتاب «سرنوشت قانون احوال شخصیه ی شیعه، ص ۳
دانلود