آیت الله العظمی محسنی
آیت الله العظمی محسنی

مراسم دعا و ادای احترام و گذاشتن اکلیل گل بر مزار آیت الله محسنی(ره) توسط بانوان مدرسه ام المومنین خدیجه الکبری(س)

اندازه فونت :
2020-08-04

مراسم دعا و ادای احترام و گذاشتن اکلیل گل بر مزار آیت الله محسنی(ره) توسط بانوان مدرسه ام المومنین خدیجه الکبری(س)