آیت الله العظمی محسنی
آیت الله العظمی محسنی

حدیث روز: امیرالمومنین علی(ع): من وقر عالما فقد وقر ربه / هرکه عالمی را گرامی بدارد، پروردگارش را گرامی و بزرگ داشته است

اندازه فونت :
2020-08-02

حدیث روز: امیرالمومنین علی(ع): من وقر عالما فقد وقر ربه / هرکه عالمی را گرامی بدارد، پروردگارش را گرامی و بزرگ داشته است